Hvis De ønsker at holde receptionen i firmaet eller festen i Deres eget hjem, kan alle Skydeselskabets menuer og buffeter tilbydes ud af huset.