Ejendommen Stengade 46 er opført som kongelig svensk postgård i årene 1784 til 1791 for den svenske generalkonsul Isaac Glörfeldt. Arkitekt var C.F. Adelcranz (ligeledes svensk). Bygningen er den tidligste repræsentant for klassicismen i Helsingør. Den består af 8 fag i 3 høje etager. Facaden er tredelt med midterpartiet fremhævet. Det krones af en mægtig skjolddekoration med Gustav den Tredjes monogram. Hele nederste etage er kvaderbehandlet og fremstår derved svært og tungt, som den bærende del af bygningen.

Det var i denne bygning at Napoleons marskal Jean Baptiste Bernadotte den 19. oktober 1810 afsvor sin katolske tro for den 20. at gå i land i Helsingborg som svensk kronprins. I 1817 blev han konge af Sverige under navnet Carl XIV Johan.

Nogle år senere overtog den svenske regering bygningen, som indtil slutningen af 1840’erne fungerede som konsulatsgård.

HKPSS_09Stengade 46 blev i 1901 overtaget af Helsingørs Kongelig Priviligerede Skydeselskab, der i 1901/02 lod baghuset med den store sal opføre.

Henved 220 bemalte skiver – skænket af afgående fuglekonger og dommere til erindring om tiden og værdigheden – hænger i selskabets lokaler som en uvurderlig personalehistorisk og kulturhistorisk samling, der også rummer kustneriske elementer. Formet og tilpasset skiftende tiders krav og behov er traditionen fundamentet for skydeselskabets virke.

Kenno Petersen